AKTUALNOŚCI

Pozwolenie na budowę – kiedy jest konieczne.

24.07.2023

Konstrukcja ogrodzenia, podobnie jak większość elementów architektonicznych, jest ściśle regulowana przez przepisy prawa budowlanego oraz często niepisane prawo sąsiedzkie. W tej dziedzinie nie można działać poza ramami przepisów, choć przepisy są łagodne w stosunku do właścicieli posesji. Objaśniamy, kiedy wymagane jest uzyskanie pozwolenia na ogrodzenie i jak zagwarantować, że twój płot będzie zgodny z obowiązującymi regulacjami.

Czy potrzebne jest zezwolenie na budowę ogrodzenia?

Zacznijmy od podstawowej kwestii – czy wymagane jest zezwolenie na budowę ogrodzenia, jeśli planujesz otoczyć swoją posesję płotem? Zazwyczaj nie jest to konieczne. W 2015 roku, nowelizacja ustawy Prawo budowlane wprowadziła możliwość wzniesienia płotu bez potrzeby uzyskiwania pozwolenia. Oczywiście, maksymalna wysokość ogrodzenia wzniesionego bez pozwolenia nie może przekroczyć 2,2 m, licząc od poziomu gruntu. Dodatkowo, zezwolenie nie jest wymagane także w przypadku przebudowy, remontu lub modyfikacji istniejącego ogrodzenia, pod warunkiem, że finalnie również nie przekroczy ono 2,2 m.

Jednak nie zawsze obowiązuje ta sama reguła. W niektórych przypadkach może być konieczne uzyskanie pozwolenia na budowę ogrodzenia. Dotyczy to szczególnie sytuacji, gdy płot miałby podzielić teren o znacznej różnicy w wysokości. W takim przypadku, wymagana jest konstrukcja muru oporowego zgodnie z zasadami architektury i przepisami budowlanymi.

Jeśli twój plan zakłada wzniesienie płotu wyższego niż 2,2 m, będziesz musiał złożyć zgłoszenie budowy ogrodzenia do starostwa powiatowego lub urzędu miasta. To proces, w którym obowiązuje tzw. milcząca zgoda – oznacza to, że jeśli w ciągu 21 dni od złożenia zgłoszenia nie otrzymasz sprzeciwu z urzędu, możesz rozpocząć prace.

Okazjonalnie zdarza się, że organy administracyjne zgłaszają swoje uwagi dotyczące projektu ogrodzenia i żądają uzyskania pozwolenia na jego budowę. Szczególnie dotyczy to działek położonych przy skrzyżowaniach. Jeśli urzędnicy uważają, że wysokie ogrodzenie mogłoby ograniczać widoczność uczestnikom ruchu, mogą zażądać jego obniżenia w narożniku działki lub podjęcia innych działań mających na celu uniknięcie problemów związanych z bezpieczeństwem na sąsiedniej drodze.

W każdym przypadku, bez względu na wysokość ogrodzenia, uzyskanie pozwolenia na jego budowę jest niezbędne, jeśli ma on otaczać budynek wpisany do rejestru zabytków. W takiej sytuacji budowa ogrodzenia będzie dodatkowo wymagała zgody konserwatora. Natomiast jeśli planujemy postawić ogrodzenie na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, będzie wymagane złożenie zgłoszenia oraz uzyskanie pozwolenia od konserwatora.

Jakie są wymogi dotyczące zgłoszenia budowy ogrodzenia?

Procedurę zgłoszenia budowy ogrodzenia należy rozpocząć, składając wniosek do starostwa powiatowego lub urzędu miasta. W dokumentach powinny znaleźć się informacje dotyczące rodzaju planowanego płotu, opis sposobu wykonania prac budowlanych oraz ustalony termin rozpoczęcia prac. Niezbędne jest także załączenie oświadczenia potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością. W niektórych przypadkach, na żądanie urzędu, konieczne może być także przedstawienie szkicu lub planu architektonicznego ogrodzenia.

Warto pamiętać, że choć istnieje możliwość budowy ogrodzenia bez konieczności uzyskiwania pozwolenia, nie oznacza to całkowitej swobody dla inwestorów. Przy konstrukcji ogrodzenia należy przestrzegać kilku podstawowych zasad i ograniczeń.

Miej na uwadze, że zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym, ogrodzenie:

Budowa ogrodzenia między sąsiadami – zasady:

Natomiast jeśli chodzi o ogrodzenie pomiędzy sąsiadami, regulacje są nieco inne i częściowo opierają się na przepisach kodeksu cywilnego. Według nich, można postawić jedno ogrodzenie dokładnie na granicy między dwiema posesjami. W takim przypadku, płot jest przeznaczony do wspólnego użytku i dzielenia się kosztami utrzymania. Oczywiście, warunkiem jest dobre sąsiedzkie porozumienie w tej kwestii. Jednak, jeśli właściciele sąsiednich działek nie mogą dojść do porozumienia, każdy z nich ma prawo postawić własne ogrodzenie, niezależnie od zdania sąsiada. W takiej sytuacji, konieczne jest jednak upewnienie się, że każde ogrodzenie jest budowane w granicach własnej działki. Maksymalna wysokość ogrodzenia bez konieczności uzyskania zgody sąsiada i bez konieczności składania zgłoszenia budowy to 2,2 m.

Ogrodzenie bez wymaganego pozwolenia, ale z pewnymi restrykcjami – sprawdź plan miejscowy!

Zanim rozpoczniesz budowę ogrodzenia, niezależnie czy na swojej działce czy we współpracy z sąsiadem, koniecznie sprawdź, czy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego istnieją przepisy dotyczące tego zagadnienia. W niektórych obszarach mogą istnieć szczególne uregulowania dotyczące płotów. Może się zdarzyć, że postawienie ogrodzenia jest zabronione na danym terenie lub obowiązują pewne ograniczenia, dotyczące jego wysokości lub rodzaju. Jeśli nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania, warto sprawdzić postanowienia decyzji o warunkach zabudowy.

Na rynku dostępnych jest wiele różnorodnych rozwiązań, które pomogą Ci dostosować się do każdych wytycznych i spełnić wymogi planu miejscowego.

Warto mieć na uwadze, że zazwyczaj nie jest konieczne uzyskiwanie pozwolenia na budowę ogrodzenia wzdłuż drogi. Niemniej jednak, zawsze zalecamy sprawdzenie dokumentów planistycznych. Ogrodzenie nie może przekraczać linii granicznej, a w planie miejscowym może być zawarte planowane poszerzenie drogi, które wymaga pozostawienia wolnego pasa terenu. Warto poświęcić chwilę na zapoznanie się z tymi ustaleniami, aby uniknąć późniejszych trudności z przesuwaniem ogrodzenia.

Należy również pamiętać o wytycznych dotyczących bram. Brama wjazdowa nie może znajdować się poza granicą działki, ani otwierać się na zewnątrz, przesuwając się w sposób nachodzący na posesję sąsiada.

W przypadku, gdy budowa ogrodzenia wymaga zgłoszenia (np. gdy przekracza ono 2,2 m wysokości) lub pozwolenia (np. w przypadku muru oporowego pomiędzy działkami o znacznej różnicy wysokości) i te formalności nie zostaną spełnione, właściciel posesji naraża się na konsekwencje. Taka sytuacja podlega pod samowolę budowlaną i może skutkować nakazem rozebrania ogrodzenia. Jeśli jednak ogrodzenie spełnia wymagania techniczne, istnieje możliwość jego legalizacji, chociaż wiąże się to z dość wysokimi kosztami.

WRÓĆ